Bij de Parkstad Talents Selectieteam is er, meer dan bij de Academie, focus op talentontwikkeling en begeleiding, presteren, wedstrijden en toernooien spelen op een zo hoog mogelijke niveau. Bij PTS faciliteren we dit onder andere met gediplomeerde trainers die verantwoordelijk zijn voor de selectieteams per geboortejaar, de mogelijkheid om één keer per week (extra) te trainen, ontwikkelgesprekken met spelers, persoonlijke aandacht en begeleiding. De betreffende spelers worden hier apart voor benaderd. Inschrijving hiervoor is dus niet mogelijk.

Selectieprocedure

De spelers van de selectieteams worden gedurende het seizoen bekeken en beoordeeld tijdens zowel de talentendagen, trainingen van de Academie, wedstrijden en toernooien door de gediplomeerde trainers van Voetbalacademie Parkstad.

Door de gezamenlijke training is een vergelijking tussen de selectiespelers ook goed te maken. Hierin kunnen spelers elkaar uitdagen en beter maken wat ook een positieve invloed zal hebben op de te spelen wedstrijden en toernooien. De beoordeling van spelers wordt minimaal tweemaal per jaar besproken met deze trainers.